Blog

Školní vzdělávací program : „Se sluníčkem krok za krokem“

AKCE MŠ NA ZÁŘÍ

 

29.9. 2021 středa

DIVADLO V MŠ (DIVADLO KOLOBĚŽKA)

O KOUZELNÉ MAŠINCE

ČAS:      8:30 HOD.

CENA:   45,- KČ

Navštíví oddělení Berušek, Koťátek a Včelek

Projektový den s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU

Projektový den s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU:

„Stavitel města“
  • poznávání města nebo obce, ve které žijeme
  • stavby ve městě a jejich využití
  • děti v roli kartografa
  • rozeznávání mapových značek
  • potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě
  • jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě
  • tvorba vlastních map a zakreslování do nich
Pátek 24.9. v 8:30 pro oddělení Motýlků
Pátek 8.10. v 8:30 pro oddělení Včelek
Akce bude probíhat v prostorách MŠ.

Výlet do ZOO -Motýlci

Milí rodiče,

 

ve středu 22. 9. 2021 bychom společně rádi vyrazili na výlet do ZOO. Ze školky budeme vycházet v 8:00, projdeme se k zoologické zahradě, prohlídneme si zvířátka a potom se tramvají a autobusem dopravíme zpátky do školky na oběd.

 

Dětem prosím do batůžku zabalte: pláštěnku, roušku (do MHD), pití, lístek na autobus (platí pro děti nad 6 let věku) a můžete přibalit i jednu malou sladkost, ale svačiny budeme mít připravené od p. kuchařek .

 

Nezapomeňte také na pohodlné oblečení a vhodnou obuv.

Vybíráme 100Kč na vstup, můžete platit u třídních učitelek.