Blog

Výlet – Motýlci 14.6.2023

ŠKOLNÍ VÝLET třída Motýlků

 

Ve středu 14.6.2023 se vydáme na celodenní výlet do Bedřichova a pěšky k přehradě Černá Nisa.

Odjíždět budeme autobusem v 8,25, děti proto přiveďte v 8,00 na teminál MHD (Fügnerova), naproti Balónu, zastávka autobusu č.18.

Do batůžku s sebou zabalte: svačinu a pití na celý den, pláštěnku, malou sladkost.

Návrat je v 15,30 do školky, kde si prosím v tento čas děti vyzvednete.

Děti oblečte do pohodlného sportovního oblečení a nezapomeňte na vhodnou obuv.

6-leté děti 2x jízdenku.

Výlet – Broučci 14.6.2023

Školní výlet třídy „Broučci“

Kdy?   Ve středu 14. června

Kam?  Vlakem do Mníšku u Liberce a pěšky do Oldřichova v Hájích (ekocentrum Střevlík)

Sraz dětí:  V MŠ (do 7.30h) nebo v 8.15h v odjezdové hale hl. nádraží ČD Liberec

Návrat:  ve  14.24 h vlakem na hl. nádraží ČD

Prosíme rodiče o převzetí dětí na nádraží ČD (příjezdová hala) ve výše uvedeném čase.

S sebou: vhodný batůžek (pláštěnka, svačina na celý den, pití do uzavíratelné a těsnící  lahvičky),

pohodlné boty.

Výlet – Včelky 14.6.2023

ŠKOLNÍ VÝLET- VČELKY 14.6.

 

CÍL: PREZIDENSKÁ CHATA V JIZERSKÝCH   HORÁCH

SRAZ: 8:00, FÚGNEROVA ULICE U BALÓNU                                       AUTOBUS Č: 18 (ODJEZD V 8:25)

 

PŘÍJEZD:  15:30 u bazénu (Tržní nám.)

 

S SEBOU: BATOH ( NE VAK), JÍDLO A PITÍ NA CELÝ DEN,(NE ČOKOLÁDU). KDO POTŘEBUJE 2 JÍZDENKY

Ošetřete, prosím, děti proti klíšťatům, namažte opalovacím krémem. Děti budou mít pohodlné boty (ne sandále), čepici a sportovní oblečení, pláštěnku

Výlet – Berušky , Koťata 14.6.2023

Celodenní výlet Berušek a Koťátek do Bedřichova

 

Kdy:  Středa 14. června

 • Odjezd od MŠ v 8:00 – příchod dětí do 7:45
 • Příjezd v 15:00 – vyzvedávání dětí nejdéle do 15:30

 

Na výlet vybíráme 200,- Kč. Plaťte prosím u třídní učitelky do 9. června.

 

Do batůžku s sebou zabalte:

 • Jídlo na celý den
  • Děti nebudou mít zajištěný oběd, zabalte jim proto dostatečně velkou svačinu
  • Můžete přibalit i malou sladkost (ne čokoládovou)
 • Pití v uzavíratelné láhvi
 • Pláštěnku

 

Děti oblečte do pohodlného sportovního oblečení a nezapomeňte na vhodnou obuv – botasky. Zvolte také kvalitní batůžek, který nebude dětem padat ze zad.

Akce na měsíc červen

 

 

1.6.  Den dětí v MŠ

– dopolední akce jen pro děti

 

8.6. Celodenní výlet do Dolánek

– POUZE MOTÝLCI!

(více informací na třídě)

 

14.6. Celodenní výlet celé MŠ

– více info na jednotlivých třídách

TENTO DEN JÍDELNA NEVAŘÍ !!!

 

16.6. DIVADLO V MŠ

8:30 – ČERVENÁ KARKULKA

 

22.6. LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY

– zahradní slavnost pro děti a rodiče dětí, které jdou do školy, tentokrát v indiánském duchu

– začátek akce od 16:00

Akce na měsíc květen 2023

 

BESÍDKY KE DNI MATEK

3.5.    V 16:00 VČELKY

11.5.   V 15:30 BERUŠKY

          V 16:00 MOTÝLCI

16.5.   V 15:30 KOŤÁTKA

17.5.   V 15:30 BROUČCI

——————————————————————————————————-

 3.5. DIVADLO V MŠ – ČERVENÁ KARKULKA ( Z TF)

——————————————————————————————————

4.5. KYTIČKA PÍSNIČEK (vystoupení pěveckého  sboru na ZUŠ)

—————————————————————————————————–

5.5.  NAIVNÍ DIVADLO – JEZEVEC CHRUJDA A TI  DRUZÍ (pouze oddělení Koťátek !!!)

Akce na měsíc duben 2023

AKCE DUBEN

 

4.4. 15:30   DÍLNIČKY PRO RODIČE- KOŤÁTKA

5.4. 15:30   DÍLNIČKY PRO RODIČE- MOTÝLCI

5.4. 16:00   DÍLNIČKY PRO RODIČE- VČELIČKY

 

12.4.  DIVADLO V MŠ V 8:30

         „NA NÁVŠTĚVĚ V BROUČKOVĚ“ ( platba z TF)

 

17.4.  NAIVNÍ DIVADLO (POUZE MOTÝLCI)

         „POHÁDKA DO DLANĚ“ (platba  z TF)

 

20.4.  ZÁPIS DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 

27.4.   DOPOLEDNÍ ČARODĚJNICE PRO DĚTI

Akce na měsíc březen 2023

AKCE NA BŘEZEN

8.3. NAIVNÍ DIVADLO

„ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA“

Od 9:00 hod., pouze pro oddělení Včeliček a Motýlků

Placeno z TF, více informací na třídách

 

15.3. DIVADLO V MŠ

„CIRKUS NA KOLEČKÁCH“

OD 8:30 hod, placeno z TF

 

15.3. EXKURZE DO OU KATEŘINKY

Ukázka práce se dřevem, pouze pro odd. Motýlků

 

23.3. STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA, pouze odd. Včelek

23.3. GALERIE A JÁ, pouze odd. Motýlků

 

28.3. FOCENÍ JEDNOTLIVCŮ KE DNI MATEK

 

30.3. STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA, pouze odd. Motýlů

30.3. GALERIE A JÁ, pouze odd. Včelek

Akce na měsíc únor 2023

 

AKCE NA ÚNOR

1.2. DIVADLO V MŠ

 „PRUHOVANÁ POHÁDKA“

PLACENO Z TŘÍDNÍHO FONDU (45 KČ/dítě plac. z TF)

—————————————————————————-

8.2. KARNEVAL V MŠ

MAŠKARNÍ REJ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH, MASKU DĚTEM OBLÉKNĚTE, PROSÍM, RÁNO V ŠATNĚ

————————————————————————————————————————————————-

14.2. DĚTSKÁ SAUNA

POUZE PRO ODDĚLENÍ VČELIČEK (9-11 HOD), NAVŠTÍVÍME MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN, VÍCE INFO VE TŘÍDĚ, PLATBA BUDE ODEČTENA Z TŘ. FONDU

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

28.2. IQ LANDIE

„VESMÍRNÝ ZVĚŘINEC“, POUZE PRO ODDĚLENÍ VČELEK A MOTÝLŮ, VÍCE INFO NA TŘÍDÁCH

Termíny zápisů pro školní rok 2023-2024

 

Magistrátem města Liberec byly vyhlášeny termíny zápisů pro příští školní rok takto:

 

Zápis do základní školy 20.4.2023.
Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2017 a to i pro děti, u nichž rodiče zvažují odklad školní docházky.

 

Termín zápisu do mateřské školy je stanoven na 11.5.2023.

 • Více informací naleznete na ZDE
 • Od 17.4.-10.5.2023 bude  zpřístupněna ke stažení přihláška do MŠ

 

Sběr žádostí pro zápis na školní rok 2023 – 2024 se uskuteční 11.5.2023                     

 v čase 8:00-12:00 a 12:30-16:00

POČET VOLNÝCH MÍST: 33

Termín zvláštního zápisu ( LEX Ukrajina) proběhne dne 8.6.2023

v čase 8:00-12:00

O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/.

Formální náležitosti zápisu:

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022-2023 budeme přijímat  osobně do rukou ředitelky školy v ředitelně MŠ, nebo vzdáleným způsobem tj zaslané poštou na adresu školy, nebo do datové schránky m2bkzdu, nebo emailem s ověřeným podpisem na ms17.lbc@volny.cz , nebo vhozením do schránky

Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se po předchozí domluvě dostavit osobně do  (s dostatečným předstihem) a s ředitelkou žádost vygenerovat přímo ve školce. V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

 

K podání přihlášek v MŠ doložte:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku  z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.

Kopii rodného listu dítěte, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti  a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb. zveřejněn seznam přijatých v zákonné lhůtě  na místě veřejně přístupném.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si po vyzvání vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy.

 

V Liberci dne 20.2.2023                                                                                            Eva Tichá, ředitelka školy

 

 

 

 

 

V Liberci 23.1.2023

Eva Tichá, ředitelka školy