Stravování,platby

Mateřská školka je oprávněna k užívání titulu Zdravá školní jídelna

                                                                                Certifikát

                             

Recepty pro inspiraci  ZDE

Stav kont strávníků  k 31.3.2021     —ZDE—


Školné za měsíc březen 2021  z důvodu uzavření MŠ   /1.3. – 21.3.2021/  je 0,-Kč.

ŠKOLNÍ ROK   2020/2021

/od 1.9.2020 do 31.8.2021 /

PLATBY ŠKOLNÉ , STRAVNÉ
Úplata za předškolní vzdělávání                ZDE
Řídí se podle § 123 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, splatnost úplaty, možnost snížení úplaty nebo možnost osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu.
Úplata za stravování  2020/2021                 ZDE
Celkové měsíční platby 2020/2021            ZDE
Výše školného v době letních prázdnin    ZDE

 

Směrnice pro provoz ŠJ

Eva Novotná : zástupce ředitelky MŠ , vedoucí provozní jednotky
PRACOVNÍ DOBA :
Pondělí :         6,30  – 15,00hod
Úterý     :         ———————
Středa    :        6,30  – 16,00hod
Čtvrtek  :         6,30 –  15,00hod
Pátek     :         6,30 –  12,00hod
ms17.hospodarka@volny.cz
485122672 , 776151144