PROJEKT SLUNÍČKO IV

Sluníčko IV
Reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004206
je spolufinancován Evropskou unií.
Projektem Sluníčko IV přispívá Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace, k zajištění
rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic,
vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

PLAKÁT