Aktuality

Termíny zápisů pro školní rok 2023-2024

 

Magistrátem města Liberec byly vyhlášeny termíny zápisů pro příští školní rok takto:

 

Zápis do základní školy 20.4.2023.
Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2017 a to i pro děti, u nichž rodiče zvažují odklad školní docházky.

 

Termín zápisu do mateřské školy je stanoven na 11.5.2023.

  • Více informací naleznete na ZDE
  • Od 17.4.-10.5.2023 bude  zpřístupněna ke stažení přihláška do MŠ

 

Sběr žádostí pro zápis na školní rok 2023 – 2024 se uskuteční 11.5.2023                     

 v čase 8:00-12:00 a 12:30-16:00

POČET VOLNÝCH MÍST: 33

Termín zvláštního zápisu ( LEX Ukrajina) proběhne dne 8.6.2023

v čase 8:00-12:00

O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/.

Formální náležitosti zápisu:

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022-2023 budeme přijímat  osobně do rukou ředitelky školy v ředitelně MŠ, nebo vzdáleným způsobem tj zaslané poštou na adresu školy, nebo do datové schránky m2bkzdu, nebo emailem s ověřeným podpisem na ms17.lbc@volny.cz , nebo vhozením do schránky

Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se po předchozí domluvě dostavit osobně do  (s dostatečným předstihem) a s ředitelkou žádost vygenerovat přímo ve školce. V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

 

K podání přihlášek v MŠ doložte:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku  z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.

Kopii rodného listu dítěte, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti  a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb. zveřejněn seznam přijatých v zákonné lhůtě  na místě veřejně přístupném.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si po vyzvání vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy.

 

V Liberci dne 20.2.2023                                                                                            Eva Tichá, ředitelka školy

 

 

 

 

 

V Liberci 23.1.2023

Eva Tichá, ředitelka školy