PROJEKT SLUNÍČKO II

UKONČENO.

Projekt SLUNÍČKO II je spolu financován Evropskou unií .

reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18-063/0015476

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru .