PROJEKT SLUNÍČKO II

Projekt SLUNÍČKO II je spolu financován Evropskou unií .

reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18-063/0015476

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru .


 

 

 

 

Připojené dokumenty:
Plakát – PROJEKT SLUNÍČKO II