NAŠE ŠKOLIČKA JE PILNÁ JAKO VČELIČKA

UKONČENO.

Naše školička je pilná jako včelička

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414Výzva č. 02_18_067

Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Aktivita č. 4 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol