Aktuality

Projektový den s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU

Projektový den s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU:

„Stavitel města“
  • poznávání města nebo obce, ve které žijeme
  • stavby ve městě a jejich využití
  • děti v roli kartografa
  • rozeznávání mapových značek
  • potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě
  • jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě
  • tvorba vlastních map a zakreslování do nich
Pátek 24.9. v 8:30 pro oddělení Motýlků
Pátek 8.10. v 8:30 pro oddělení Včelek
Akce bude probíhat v prostorách MŠ.