OTEVŘENÍ ŠKOLKY 18.5.2020 – INFORMACE

Vážení rodiče,

posílám bližší informace o průběhu znovuotevření MŠ. Možná jsou pro Vás podstatné pro rozhodování, zda děti do MŠ poslat či ne.

 

Dobrou zprávou pro Vás, je závěr z dnešního tj 30.4.2020 jednání Rady města Liberec, která odsouhlasila ukončení přerušení provozu mateřských škol zřizovaných SML, uzavřených z důvodu mimořádných opatření prevence a eliminace rizika šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

MŠ se tedy otevírá již 18.5.2020 ( Prosím rodiče, kteří již reagovali na mail o zjišťování počtu dětí ke 25.5.2020, aby ještě jednou potvrdili termín nástupu dítěte – omlouváme se, ale požadavky zřizovatele a nové informace bohužel přicházejí postupně a mění se.)

 

Bezpečnost dětí, stejně tak i našich zaměstnanců a tím i Vaše je pro nás na prvním místě, což s sebou samozřejmě nese určitá režimová opatření a omezení. Nejde o pohodlí, ale o zdraví.

Rozhodnutí o tom, jak tyto budou konkrétně vypadat, je plně v kompetenci ředitelky školy a věřte, že zodpovědnost za zdraví a rizika, je pro mě velmi zavazující.

 

Pro stanovení podmínek návratu dětí do MŠ, jsem vycházela z platných informací Krajského úřadu: 

KLIKNI ZDE

 

 

Pro naši školu je závazný tento průběh:

 • Provoz školky je omezen na 7-16hod, tak aby se nekřížily skupiny dětí a nespojovala se oddělení 
 • Rodičům je přístup do vnitřních prostor školy zakázán, předávají děti pracovníkům školy v roušce a v rukavicích
 • Při ranním filtru přebere dítě pracovník školy, který změří dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem, zhodnotí zda dítě nejeví známky akutního onemocnění ( rýma, kašel, teplota – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu ) a přebere si od rodičů 3ks PODEPSANÝCH roušek pro dítě v igelitovém sáčku ( 2ks použije během dne, třetí – může zůstat v MŠ jako rezervní )
 • Rodič vyplní čestné prohlášení o tom, že v rodině ani v blízkém okolí není nařízena karanténa – toto prohlášení nám poskytne Krizový štáb LK
 • Dítě si vydesinfikuje ruce virucidním přípravkem, který bude u vchodu k dispozici a odchází do MŠ ( o převlékání a předání do jednotlivých tříd, se postarají zaměstnanci školy )
 • Nošení roušek dětmi během dne : s výjimkou jídla a spánku ( odpočinku ), budou děti mít roušky nasazené. Po příchodu ze zahrady při pobytu venku, si děti samy roušku vymění a použitou uloží do igelitového sáčku ( za dozoru učitelek ) – Ve třídách bude zajištěno dostatečné větrání a přísun čerstvého vzduchu.
 • Děti budou při jídle jíst u stolků po dvou, tedy v co největším možném rozestupu ( jídlo bude samozřejmě pro všechny najednou, stolky máme k dispozici )
 • Používat během dne budeme jednorázové ( papírové ) ručníky a desinfekční gely, doplněné důkladnou hygienou
 • Děti si nemohou z domu nosit vlastní hračky
 • Vzhledem k požadavku zachování 15-členných skupin, je počet dětí při provozu 4 tříd omezen na počet 60 ( poslední třída “ Broučci“ nesplňuje podmínky )
 • Dětské skupiny budou neměnné, nelze tedy přihlásit dítě na 1-2 dny v týdnu a skupinu doplnit jiným dítětem
 • Předávání dětí rodičům při odchodu z MŠ – rodič ( v rukavicích nebo po ošetření rukou virucidním přípravkem ) zazvoní na příslušnou třídu, pracovník školy zajistí převlečení dítěte v šatně a předá ho rodičům.

Pracovníci školy budou během dne a po ukončení provozu MŠ striktně dodržovat doporučení, zmíněná v odkazu výše.

 

Vím, že vše toto není pohodlné ani pro Vás, Vaše dítě ani pro nás. Snad se situace brzy pohne k lepšímu.

Prosím rodiče, kteří mají možnost sponzorského daru formou gelů na ruce, desinfekčních prostředků na ruce i plochy, rukavic a papírových ručníků ( kuchyňské role ) o jejich poskytnutí.

Vše bude využito pro zvýšení bezpečnosti a komfortu Vašich dětí.

 

Ještě k organizaci z jiného soudku –  Vaše děti musely opustit školku velmi narychlo a nečekaně… a koncem zimy. Proto prosím všechny rodiče, aby si vyzvedli ze šaten VEŠKERÉ oblečení a boty dětí ( dost smutně tu stále visí oteplováky… ). Děti, které nastoupí po znovuotevření školy, si v den nástupu s sebou přinesou PODEPSANOU igelitovou tašku s veškerým čistým oblečením přiměřeným k počasí, které mu uložíme do jeho „skříňky“.

Doba pro vyzvednutí věcí je 4.- 6.5. odpoledne a 13.-15.5. během celého dne. Prosím nechoďte pro věci 11.+.12.5. , tedy v době zápisu do MŠ.

Pokud někdo z Vás změnil rozhodnutí o návratu Vašeho dítěte do školky, dejte nám prosím vědět včas a uvolněte tak místo pro další dítě.

Informace o podmínkách pro přijetí dítěte po znovuotevření MŠ vycházejí z platných nařízení a doporučení. Změní-li se tato, budu Vás znovu informovat. 

Všichni si přejeme, aby už v tom konečně bylo jasno déle, než na pár dní.

 

Děkuji za pochopení a respektování stanovených podmínek.

Těšíme se na Vás.

Eva Tichá, ředitelka školy