Kroužky v MŠ

PĚVECKÝ SBOR   ,,SLUNÍČKO “  –  vede P.Doležalová , D. Vrabcová

sbor pro děti předškolního věku

děti se se sborem účastní i různých pěveckých akcí / MATEŘINKA, KYTIČKA PÍSNIČEK , VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA ZŠ VRCHLICKÉHO

 

LOGOPEDIE  – vede D. Vrzalová / log. preventiska a asistent /

jedná se o nápravu řeči hlavně u dětí předškolního věku , ale pracuje se i  s dětmi z oddělení Koťat a Berušek

náprava formou individuální péče / dohoda termínů na telefon p. učitelky 723887852 /

 

PRÁCE SE DŘEVEM  /TESAŘÍCI / – vede P. Bőhmová

pro děti mladšího školního věku )

děti se učí základním dovednostem s nářadím  a využívání přírodních materiálů

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK – vede E. Tichá 

pro děti ze tříd Motýlků a Včelek

skupina vybraných dětí , které se účastní výtvarných soutěží / VÁNOCE A VELIKONOCE OČIMA DĚTÍ /

kroužek je 1x měsíčně, v čase 12.30 – 14.00hod

 

KERAMICKÝ KROUŽEK   vede I. Andrlová 

do MŠ byla pořízena pec na vypalování keramiky

keramika se vyrábí v každé třídě dle zájmu dětí

obsluhu keramické pece a vypalování výrobků provádí I. Andrlová