INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY

AKTUALIZOVÁNO  :  od 1.6. děti již nenosí roušky .

Vážení rodiče,

dle Směrnice vydané zřizovatelem dne 7.5.2020, se opatření po znovuotevření MŠ mění pouze v detailech, tedy takto

 

Stále platí, že bezpečnost dětí, stejně tak i našich zaměstnanců a tím i Vaše je pro nás na prvním místě, což s sebou samozřejmě nese určitá režimová opatření a omezení. Nejde o pohodlí, ale o zdraví. Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.

Rozhodnutí o tom, jak tyto budou konkrétně vypadat, je plně v kompetenci ředitelky školy a věřte, že pokud bych brala plně v úvahu rizikové skupiny zaměstnanců, těžko by se dal provoz zajistit a MŠ otevřít. Kritéria jsou na každé MŠ logicky jiná, neboť neexistují školy se stejnými podmínkami. Nelze tedy porovnávat s jinými MŠ v okolí.

 

 

Pro naši školu je závazný tento průběh:

 • Provoz školky je omezen na 7-16hod, tak aby se nekřížily skupiny dětí a nespojovala se oddělení, je možné do MŠ přihlásit i mladší děti. 
 • Rodičům je přístup do vnitřních prostor školy zakázán, předávají děti pracovníkům školy v roušce a v rukavicích
 • Při ranním filtru přebere dítě pracovník školy, který změří dítěti teplotu bezkontektním teploměrem, zhodnotí zda dítě nejeví známky akutního onemocnění ( rýma, kašel, teplota – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu ) a přebere si od rodičů 3ks PODEPSANÝCH roušek pro dítě v igelitovém sáčku ( 2ks použije během dne, třetí – může zůstat v MŠ jako rezervní )
 • Rodič vyplní čestné prohlášení o tom, že v rodině ani v blízkém okolí není nařízena karanténa a jsou seznámeni s klasifikací rizikových skupin. ( Poskytnuto zřizovatelem, k dispozici na webovách stránkách školy, možno vyplnit již doma )
 • Dítě si vydesinfikuje ruce virucidním přípravkem, který bude u vchodu k dispozici a odchází do MŠ ( o převlékání a předání do jednotlivých tříd, se postarají zaměstnanci školy )
 • Nošení roušek dětmi během dne se nemění: s výjimkou jídla a spánku ( odpočinku ), budou děti mít roušky nasazené. Po příchodu ze zahrady při pobytu venku, si děti samy roušku vymění a použitou uloží do igelitového sáčku ( za dozoru učitelek ) – Ve třídách bude zajištěno dostatečné větrání a přísun čerstvého vzduchu.
 • Děti budou při jídle jíst u stolků po dvou, tedy v co největším možném rozestupu ( jídlo bude samozřejmě pro všechny najednou, stolky máme k dispozici )
 • Používat během dne budeme jednorázové ( papírové ) ručníky a desinfekční gely, doplněné důkladnou hygienou
 • Je zákaz nošení vlastních hraček do MŠ
 • Dětské skupiny budou neměnné, mohou být 24 dětí.
 • Předávání dětí rodičům při odchodu z MŠ – rodič ( v rukavicích nebo po ošetření rukou virucidním přípravkem ) zazvoní na příslušnou třídu, pracovník školy zajistí převlečení dítěte v šatně a předá ho rodičům.

Pracovníci školy budou během dne a po ukončení provozu MŠ striktně dodržovat doporučení a režimové požadavky dle Metodiky MŠMT ( roušky, desinfekce školy, úklid, zvýšená hygienická opatření při přípravě jídla apod.)

 

Tato opatření budou platná do konce května, tj 14 dní po otevření školky, poté je budu aktualizovat dle stávajícího stavu a vývoje situace

Prosím rodiče, kteří mají možnost sponzorského daru formou gelů na ruce, desinfekčních prostředků na ruce i plochy, rukavic a papírových ručníků ( kuchyňské role ) o jejich poskytnutí.

Vše bude využito pro zvýšení bezpečnosti a komfortu Vašich dětí.

 

Stále se ještě velké množství z  Vás nedostavilo pro zimní oblečení Vašich dětí, je potřeba toto zajistit včas. Při příchodu dětí do MŠ, provádění a zaznamenávání ranního filtru, dodržování 2m rozestupů při předávání dětí a Vašeho logického pressu ze spěchu do práce, nebudou pracovníci školy výměny oblečení zajišťovat.

Ti, kteří jste se rozhodli dítě do MŠ nenahlásit, se pro oblečení dostavte také, usnadníte nám desinfikování prostor šaten a v průběhu prázdnin není možné oblečení skladovat. Je možné se dostavit v těchto časech : 11.5. 8- 12hod, 14.+.15.5. 8-16hod.

 

O případných změnách režimových opatření Vás budeme informovat prostřednictvím webu MŠ. 

Pokud někdo z Vás změnil rozhodnutí o návratu Vašeho dítěte do školky, dejte nám prosím vědět včas a uvolněte tak místo pro další dítě.

 

Děkuji za pochopení a respektování stanovených podmínek.

 

 

 

Těšíme se na Vás.

Eva Tichá, ředitelka školy

 

MŠ „Sluníčko“ Liberec

ms17.lbc@volny.cz

tel.    485 122 672

mob. 723 706 589