Aktuality

11.11.2021 Projektový den

11 . 11 . 2021  PROJEKTOVÝ DEN

 DETOA – JIŘETÍN POD BUKOVOU

 

VÝROBA DŘEVĚNÝCH HRAČEK

  •  platí pro oddělení  VČELIČEK A MOTÝLKŮ
  •  příchod do MŠ v 7:30 !!!!!!!
  • odjezd autobusu v 8:00 od MŠ
  • svačina bude zabalena ze školky, vracíme se na oběd
  • s sebou malý batůžek s pitím
  • tento výlet je placen z projektu OPVVV