Blog

MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁS ZVE NA DALŠÍ PŘEDNÁŠKU – KDE SE TVOŘÍ A BOŘÍ SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ

Dobrý den vážení rodiče,
Mateřská škola Sluníčko
ve spolupráci s lektorem rodičovské komunikace
Zdeňkem Oklešťkem,
pro vás připravili
přednášku na téma:

„Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí“

Objevíme v ní společně odpovědi na otázky

  • Co to je sebevědomí a co sebedůvěra?
  • Jaké mohou být a k čemu je potřebujeme?
  • Kde je nabýt, co je tvoří a co boří?
  • Jak můžeme sebevědomí dětí ovlivnit?

Přijďte objevit, jak zdravé sebevědomí a růst sebedůvěry dětí podporovat.

Blíže k obsahu

úterý 17. 10. 2017
od 17:00 do 18:30 hod
Mateřská škola SLUNÍČKO
Liberec – Pavlovice

Jelikož se vedení MŠ podařilo zajistit pro tuto akci grant,
je přednáška ZDARMA.
Je ale přístupná pouze rodičům a učitelům MŠ Sluníčko.

  Máte-li o účast na přednášce zájem, doplňte
do tohoto odpovědního e-mailu
jméno, počet účastníků a odešlete jej.

/ infoslunicko@volny.cz  , info@zdenekoklestek.cz/

Na setkání s vámi se těší
přednášející
Zdeněk Okleštěk

zástupkyně ředitelky
MŠ Sluníčko
Eva Tichá
„Naučte se rozumět dětem i sobě  a mějte z výchovy radost.“ :O>)

Mateřská škola Sluníčko Vás zve na přednášku o budování rodičovské autority

Leták_-_AUTORITA_-_MŠ_Sluníčko

Dobrý den vážení rodiče,

               Mateřská škola Sluníčko
ve spolupráci s lektorem rodičovské komunikace

                       Zdeňkem Oklešťkem

pro vás připravili

                   přednášku na téma:

          „Jak budovat rodičovskou autoritu“

image001


Objevíme v ní společně odpovědi na otázky

·        Jaké je místo autority ve výchově?
·        Co autorita je a co není?
·        Jak ji neztrácet ale posilovat?

Jak to udělat, aby nám i dětem byla
dobrým nástrojem i zdrojem vzájmené
pohody a úcty?

                                   Blíže k obsahu

              pondělí 2. 10. 2017
              od 17:00 do 18:30 hod
             Mateřská škola SLUNÍČKO
               Liberec - Pavlovice

Jelikož se vedení MŠ podařilo zajistit pro tuto akci grant,
je přednáška ZDARMA. Je ale přístupná pouze rodičům a učitelům MŠ Sluníčko.

          Máte-li o účast na přednášce zájem,doplňte

                     do tohoto odpovědního e-mailu

                                   jméno, počet účastníků a odešlete jej.

/infoslunicko@volny.cz;info@zdenekoklestek.cz/

                            

Na setkání s vámi se těší
přednášející
Zdeněk Okleštěk

zástupkyně ředitelky
MŠ Sluníčko
Eva Tichá

„Naučte se rozumět dětem i sobě  a mějte z výchovy radost.“ :O>)